MENU

Supervisie

Op professioneel vlak kunnen we uitdagingen ervaren. In principe kan iedereen die in een werkrelatie zit zoekende zijn: 

  • hoe ze met die ene collega om kunnen gaan.
  • thema’s uit het eigen leven die ons op het werk lijken te overspoelen.
  • het gevoel hebben dat we in een cliënt-therapeut relatie vast lijken te zitten.
  • systemen waarbij we weinig beweging waarnemen.
  • onzekerheden over eigen professioneel handelen. 

Supervisie kan helpen om op een andere manier en met afstand naar jezelf, naar anderen en/of naar situaties die werkgerelateerd zijn te kijken. 

Supervisie is een proces waarbij zelfreflectie en bewustwording over eigen beroepsmatig handelen centraal staan. Hierdoor kan men ruimte voelen in relaties met collega’s of met cliëntsystemen waarin men uitdaging ervaart. 

Supervisie is het leren kijken naar onze kwaliteiten, al dan niet in teamverband en hoe we deze meer kunnen inzetten. Tevens leren we uit de eigenschappen van anderen die een trigger voor ons lijken te zijn. Hierin liggen groeikansen. 

Supervisie tracht in eerste instantie een veilig kader te bieden om met elke onzekerheid of vraag terecht te kunnen. Het is een samen zoeken naar wat ons kan helpen terug sterker in het werkveld te staan.

PRAKTISCH 

Supervisie wordt individueel gegeven. De sessie duurt een uur. De kostprijs hiervoor is 70 euro. Facturatie is mogelijk. 

Gevolgde opleidingen: 

  • 2-jarige postgraduaat opleiding ‘Supervisie, Intervisie en Coaching’ aan de AP Hogeschool te Antwerpen 
  • Jaaropleiding ‘De metapositie van de supervisor’ aan de Educatieve Academie te Berchem